แสดง %d รายการ

Show sidebar

ซิงหนง 550

คุณสมบัติเป็นปุ๋ยเม็ดละเอียดละลายน้ำฉีดพ่น สูตร 15-13-10 ที่มีธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) และโพรแทสเซียม(K) ครบถ้วนตามที่พืชต้องการ ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ “กระบวนการผลิตแห้ง (Dry Processing)” ทำให้มีธาตุอาหารหลักทั้ง 3 ชนิดในเม็ดเดียวกัน

ประโยชน์ 

  • ธาตุ N-P-K สามารถเข้าสู่พืชได้พร้อมๆ กัน พืชได้รับธาตุอาหารอย่างรวดเร็ว
  • สภาพความเป็นกรด-ด่าง (pH) = 8 จึงมีความปลอดภัยต่อพืชแม้ใช้ในอัตราสูง
  • ใช้ฉีดพ่นเมื่อต้องการเร่งการเจริญเติบโตหรือต้องการเพิ่มคุณภาพผลผลิต โดยจะให้ผลคุ้มค่าที่สุดเมื่อใช้ตามอัตราที่แนะนำ
  • ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
  • สามารถใช้ผสมฉีดพ่นพร้อมกับสารกำจัดแมลงและสารกำจัดโรครา

อัตราการใช้:    ไม้ผล 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชผัก 100-150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พืชหัว หอมกระเทียม มันฝรั่ง สัปปะรด 150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

นาข้าว 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร